Szkoła w Olzie - rys historyczny

Drukuj

 

Historia szkolnictwa w Olzie sięga 1 poł. XIX wieku. Z kart kroniki szkolnej dowiadujemy się, że najpierw dzieci uczęszczały do szkoły w Gorzycach. Około połowy XIX stulecia musiał istnieć nieznany bliżej drewniany budynek szkolny, gdyż w 1851r. zburzono go, a lekcje odtąd odbywały się w mieszkaniu ówczesnego kierownika szkoły - p. Proskego. Kolejny budynek szkolny wybudowano na przełomie lat 1867/68, a następny w 1907 roku.

Do czasu posadowienia szkoły w obecnej lokalizacji, nauka odbywała się w tzw. starej szkole, mieszczącej się w miejscu dzisiejszego domu kultury oraz w budynku, który po przebudowie stał się probostwem.

W latach 30-tych XX wieku budowa nowej szkoły stała się koniecznością. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi budowę obecnie istniejącej placówki rozpoczęto w 1937, a ukończono w 1938 roku. Pod datą 2 grudnia 1938r. w kronice zanotowano: „w dniu dzisiejszym przeniesiono się do nowego gmachu szkolnego. Równocześnie przeniesiono przedszkole umieszczone na kolonii do nowego przedszkola".

W ciągu tego czasu funkcję kierownika (później dyrektora pełnili kolejno od 1938r.: Teofil Oszek, Paweł Schmidt, Albert Mazur, Jan Kozyra, ponownie Albert Mazur, Franciszek Pawlina, Tadeusz Pukowiec, a od 1994r.- Edyta Cogiel.

Ważnym wydarzeniem w historii szkoły był rok 1987, kiedy to szkoła otrzymała imię Karola Miarki. Został też ufundowany sztandar szkolny.

W życiu placówki tragicznie zapisał się 1997 rok, kiedy to całą okolicę nawiedziła powódź „stulecia". W jej wyniku został zalany i zniszczony cały parter szkoły do wysokości ok. 140-150cm. W remontach, które były tego konsekwencją dużą rolę odegrała pomoc, jakiej udzieliło szkole m.in. Radio Katowice.

Znaczne zmiany przyniosła reforma oświaty z 1999 roku. W jej wyniku nastąpiło przekształcenie placówki z 8-letniej w 6-letnią szkołę podstawową. Utworzono gimnazja, a uczniowie SP Olza znaleźli się w obwodzie Gimnazjum w Turzy Śl. Wówczas zlikwidowano także Punkt Filialny w Odrze. Odtąd już wszystkie dzieci z Odry uczęszczają do szkoły i przedszkola w Olzie.

Po wielu latach starań szkoła doczekała się rozbudowy i w 2004r.powiększyła się o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sportowym.

Odremontowana, rozbudowana i zmodernizowana Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Olzie 2 grudnia 2008r. obchodziła 70-lecie swojego istnienia.

Obecnie szkoła jest nowoczesną i dobrze wyposażoną placówką, w której uczy się ok. 130 dzieci z Olzy i Odry. Uczniowie mają do dyspozycji m.in. świetlicę, salę komputerową z tablicą multimedialną, bibliotekę. Placówka jest przystosowana do przyjęcia uczniów niepełnosprawnych. Nowa część budynku nie ma barier architektonicznych, posiada podjazd, wyposażona jest w windę.

Szkoła w Olzie jest organizatorem wielu gminnych konkursów oraz współorganizatorem Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego.

Uczniowie mogą korzystać z licznych zajęć pozalekcyjnych takich jak: kółka zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna, SKS i in. Efektem tych zajęć są liczne sukcesy w konkursach matematycznych, grafiki komputerowej, ekologicznych, historycznych, polonistycznych, przyrodniczych czy wokalnych, a ostatnio także w zawodach sportowych.

Szkoła kładzie nacisk na edukację regionalną W minionych latach powstały liczne prace uczniów o tej tematyce: „Olzańskie ABC", „Osobliwości Olzy", „Krzyże pokutne", „Kapliczka św. Józefa" i inne. Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli też w realizacji projektu „Pamięć ciągle żywa...", który upamiętniał 90 rocznicę III Powstania Śląskiego.

Placówka posiada liczne certyfikaty takie jak: „Szkoła z klasą", „Uczniowie szkoły z klasą", „Spring day of Europe".

W kilku minionych latach pozyskane zostały zewnętrzne środki finansowe na realizację projektów takich jak: „Akademia szkoły z klasą", „Pracownie komputerowe dla szkół", „Szansa na sukces", „Wycieczki do miejsc patriotycznych", „Mały, duży językiem obcym i komputerem się posłuży". Uczniowie szkoły co roku stanowią znaczny odsetek uczniów sięgających po stypendium Wójta Gminy za wyniki w nauce.

Troską pracowników szkoły jest stworzenie optymalnych warunków do nauki dla wszystkich uczniów i wyrównywanie szans edukacyjnych. Służą temu m.in. regularne wyjazdy na „zieloną szkołę" (Łeba, Świnoujście, Jastrzębia Góra, Zakopane), liczne wycieczki dydaktyczne, wyjazdy do kina i teatru, zajęcia na basenie, akcja „Szklanka mleka dla każdego" i „Owoce w szkole" oraz dożywianie uczniów.

Dzięki dobrej współpracy z Radą Rodziców udaje się organizować tradycyjne wielkie imprezy środowiskowe: festyn szkolny, zabawę karnawałową, Dzień Babci i Dziadka oraz Dzień Matki. Natomiast dzięki organowi prowadzącemu szkołę, czyli Gminie Gorzyce, możliwa stała się zarówno rozbudowa placówki, jak również bieżące remonty i systematyczne doposażanie szkoły.

Wszystko to sprawia, że obecnie Szkoła Podstawowa w Olzie jest placówką na miarę czasu, przyjazną dzieciom, uczestniczącą w życiu środowiska, a jej uczniowie zgodnie z programem wychowawczym szkoły „uczą się żyć jak być w zgodzie z sobą i otaczającym ich światem".