LKS „Olszynka” Olza

Drukuj

Prezes LKS „Olszynka" Olza

Marek Kamczyk

V - ce Prezes

Bogusław Michałek

Skarbnik

Jakub Faber

Sekretarz

Leon Morawiec

Członek

Artur Szweda