Krótka historia działalności chóru „Słowik nad Olzą”

Drukuj

Chór „Słowik nad Olzą” powstał w lutym 1920 roku. Ówcześni członkowie tego chóru brali czynny udział w kampanii na rzecz przyłączenia Górnego Śląska do Polski. W obecnym składzie zespół działa nieprzerwanie od 1977 roku po reaktywacji przez zmarłego w 2009r Prezesa honorowego pana Aleksandra Mrozka. Pierwszym dyrygentem chóru był niezapomniany Krystian Plisz, który ręcznie rozpisywał nuty dla poszczególnych głosów z których to korzystamy do dziś. Chór współpracuje z polonijnym chórem „Lutnia” z Dolnej Lutyni w Czechach i jest zaprzyjaźniony z chórem „Słowik” z Przyszowic k/Gliwic, który to podarował „Słowikowi n/Olzą” organy po powodzi 100 lecia w 1997 roku. W 1984 roku chór dostąpił zaszczytu śpiewania do mszy św. w kościele św. Krzyża w Warszawie transmitowanej przez program I PR a w 1991r gościł w Wolfsburgu na zaproszenie „Wolfsburger Frauenchor”. W roku 2003 chór wziął udział w Festiwalu Pieśni Maryjnej „Piekary 2003”, gdzie w konkursie organizowanym przez Okręg Wodzisławski PZChiO zajął jedną z czołowych lokat , zdobywając puchar dziekana dekanatu Wodzisławskiego. Dnia 21 maja 2006 r chór zaśpiewał na mszy św. transmitowanej w I pr TVP z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach , natomiast w dniu 11 czerwca 2006r reprezentował Okręg Wodzisławski PZChiO na Trojoku Śląskim w Ostrawie. W 2007r w eliminacjach Festiwalu Pieśni Maryjnej „Magnificat” 2007 organizowanych w Pszowie „Słowik nad Olzą” zdobył Puchar Burmistrza Miasta Pszowa, a następnie w Piekarach zdobył III-cie miejsce w kategorii chórów mieszanych. Od 2003r chór jest organizatorem corocznego czerwcowego Zlotu Chórów Okręgu Wodzisławskiego PZChiO (obecnie ŚZCHiO) w Olzie. Dnia 9 kwietnia 2009 r chór brał udział w VII edycji Festiwalu Pieśni Stanisława Moniuszki w Raciborzu na zaproszenie Zarządu Okręgu Raciborskiego PZChiO, w tymże roku chór obchodził 90 rocznicę swojego powstania . Dnia 11 listopada 2009 chór zdobył I miejsce w Turnieju chórów im. Mariana Łunarzewskiego w Radlinie. Dnia 27.06.2010 na VIII Zlocie Chórów Okręgu Wodzisławskiego ŚZCHiO „Słowik nad Olzą” zdobył puchar Sołtysa Olzy. Obecny zarząd chóru tworzą: Stanisław Pająk-prezes, Anna Kopystyńska- v-ce prezes d/s organizacyjnych, Róża Ciuraj –sekretarz, Ewa Bajer-skarbnik, Irena Witek-Bugla -dyrygent oraz Józef Kozielski, Stefania Czyż, -członek i członkini. Rzecznikiem Zarządu jest druh Felicjan Władarz.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział Olza

Drukuj

 

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów oddział Olza

prezes Antoni Pieczka

Przedszkole w Olzie - rys historyczny

Drukuj

 phoca thumb l dscn9139Historia olzańskiego przedszkola sięga lat 30-tych minionego stulecia kiedy to otwarto ochronkę na kolonii dzięki zarządowi kopalni Anna. Wydział Oświecenia Publicznego przydzielił do tej ochronki jako wychowawczynię panią Zofię Annę Kuziorównę. Po drugiej wojnie światowej 15 marca 1947r. zaczęła funkcjonować na pierwszym piętrze SP placówka przedszkolna przeniesiona do właściwego lokum po jego wyremontowaniu. Dnia 15 marca 1974 r. przydzielona została do szkoły w Olzie jako wychowawczyni przedszkola ob. Mrozek Aleksandra. Z ta chwilą rozpoczęło przedszkole pierwsze zajęcia po wojnie na I piętrze w szkole gdyż przedszkole nie było jeszcze odremontowane. Z dniem I września 1962 r. dotychczasowa kierowniczka przedszkola, ob. Zawalska Lucyna, została przeniesiona na równorzędne stanowisko do Bzia Górnego. Na jej miejsce przydzielona została ob. Zofia Samborska, absolwentka Liceum dla Wychowawczyń Przedszkola w Częstochowie. Z dniem 1.09.1967 r. obowiązki służbowe kierownika przedszkola objęła pani Anna Wiewióra. Od roku 1971 do połowy 1973 dyrektorem Państwowego Przedszkola w Olzie była Maria Ceglarek.

Od połowy 1973 r. do 1975 r. dyrektorem Państwowego Przedszkola w Olzie była Helena Olejnik. Z dniem 15 sierpnia 1975 r. funkcję dyrektora Państwowego Przedszkola w Olzie objęła ob. Irena Wieczorek z Gorzyczek. Placówka była przedszkolem jednodziałowym do 1985r. Gdy dyrektorem przedszkola była pani Irena Kozielska ( Wieczorek), a dyrektorem szkoły pan Tadeusz Pukowiec część zaplecza szkolnego została przekazana na rzecz przedszkola i tak powstał oddział drugi dla dzieci młodszych. Dzięki wyrozumiałości wszystkich pracowników obu placówek udało się przez 20 lat funkcjonować obu placówkom. Pomysł o rozbudowie przedszkola był marzeniem wielu pokoleń, ale jego realizacja zaczęła się krystalizować w momencie zawiązania komitetu Rozbudowy Szkoły i Przedszkola w roku 1995, którego przewodniczącym był pan Józef Kopystyński – sołtys Olzy , Leon Cyrulik, Irena Kozielska, Bogusław Krótki, Joachim Władarz, Maria Władarz, Edyta Cogiel. Niestety powódź w 1997r. zniszczyła placówkę, stąd zaistniała potrzeba jej renowacji. W końcu doczekaliśmy się nowej placówki przedszkolnej, której otwarcie nastąpiło w 2005r. Dyrektorem od roku 1997 do 2007r. była pani Danuta Szary. Obecnie nowe Przedszkole w Olzie jest placówką 2 oddziałową. Pierwszy oddział to grupa starszaków, drugi oddział to grupa średniaków. Dyrektorem placówki jest pani Krystyna Wolnik. Od 2010r. zatrudniona jest 3 osobowa kadra pedagogiczna .Od kilku lat wychowaniem przedszkolnym obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkole posiada warunki lokalowe dla dwóch oddziałów oraz duży ogród do zabaw na powietrzu. Z racji położenia, istnieją tu silne związki kulturowe, handlowe i rodzinne Dzieci mają niepowtarzalną szansę na rozwijanie zachowań prospołecznych oraz wielu pozytywnych cech osobowości jak np. dobroć, przyjaźń, komunikatywność czy tolerancja.

Szkoła w Olzie - rys historyczny

Drukuj

 

Historia szkolnictwa w Olzie sięga 1 poł. XIX wieku. Z kart kroniki szkolnej dowiadujemy się, że najpierw dzieci uczęszczały do szkoły w Gorzycach. Około połowy XIX stulecia musiał istnieć nieznany bliżej drewniany budynek szkolny, gdyż w 1851r. zburzono go, a lekcje odtąd odbywały się w mieszkaniu ówczesnego kierownika szkoły - p. Proskego. Kolejny budynek szkolny wybudowano na przełomie lat 1867/68, a następny w 1907 roku.

Do czasu posadowienia szkoły w obecnej lokalizacji, nauka odbywała się w tzw. starej szkole, mieszczącej się w miejscu dzisiejszego domu kultury oraz w budynku, który po przebudowie stał się probostwem.

W latach 30-tych XX wieku budowa nowej szkoły stała się koniecznością. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi budowę obecnie istniejącej placówki rozpoczęto w 1937, a ukończono w 1938 roku. Pod datą 2 grudnia 1938r. w kronice zanotowano: „w dniu dzisiejszym przeniesiono się do nowego gmachu szkolnego. Równocześnie przeniesiono przedszkole umieszczone na kolonii do nowego przedszkola".

W ciągu tego czasu funkcję kierownika (później dyrektora pełnili kolejno od 1938r.: Teofil Oszek, Paweł Schmidt, Albert Mazur, Jan Kozyra, ponownie Albert Mazur, Franciszek Pawlina, Tadeusz Pukowiec, a od 1994r.- Edyta Cogiel.

Ważnym wydarzeniem w historii szkoły był rok 1987, kiedy to szkoła otrzymała imię Karola Miarki. Został też ufundowany sztandar szkolny.

W życiu placówki tragicznie zapisał się 1997 rok, kiedy to całą okolicę nawiedziła powódź „stulecia". W jej wyniku został zalany i zniszczony cały parter szkoły do wysokości ok. 140-150cm. W remontach, które były tego konsekwencją dużą rolę odegrała pomoc, jakiej udzieliło szkole m.in. Radio Katowice.

Znaczne zmiany przyniosła reforma oświaty z 1999 roku. W jej wyniku nastąpiło przekształcenie placówki z 8-letniej w 6-letnią szkołę podstawową. Utworzono gimnazja, a uczniowie SP Olza znaleźli się w obwodzie Gimnazjum w Turzy Śl. Wówczas zlikwidowano także Punkt Filialny w Odrze. Odtąd już wszystkie dzieci z Odry uczęszczają do szkoły i przedszkola w Olzie.

Po wielu latach starań szkoła doczekała się rozbudowy i w 2004r.powiększyła się o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sportowym.

Odremontowana, rozbudowana i zmodernizowana Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Olzie 2 grudnia 2008r. obchodziła 70-lecie swojego istnienia.

Obecnie szkoła jest nowoczesną i dobrze wyposażoną placówką, w której uczy się ok. 130 dzieci z Olzy i Odry. Uczniowie mają do dyspozycji m.in. świetlicę, salę komputerową z tablicą multimedialną, bibliotekę. Placówka jest przystosowana do przyjęcia uczniów niepełnosprawnych. Nowa część budynku nie ma barier architektonicznych, posiada podjazd, wyposażona jest w windę.

Szkoła w Olzie jest organizatorem wielu gminnych konkursów oraz współorganizatorem Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego.

Uczniowie mogą korzystać z licznych zajęć pozalekcyjnych takich jak: kółka zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna, SKS i in. Efektem tych zajęć są liczne sukcesy w konkursach matematycznych, grafiki komputerowej, ekologicznych, historycznych, polonistycznych, przyrodniczych czy wokalnych, a ostatnio także w zawodach sportowych.

Szkoła kładzie nacisk na edukację regionalną W minionych latach powstały liczne prace uczniów o tej tematyce: „Olzańskie ABC", „Osobliwości Olzy", „Krzyże pokutne", „Kapliczka św. Józefa" i inne. Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli też w realizacji projektu „Pamięć ciągle żywa...", który upamiętniał 90 rocznicę III Powstania Śląskiego.

Placówka posiada liczne certyfikaty takie jak: „Szkoła z klasą", „Uczniowie szkoły z klasą", „Spring day of Europe".

W kilku minionych latach pozyskane zostały zewnętrzne środki finansowe na realizację projektów takich jak: „Akademia szkoły z klasą", „Pracownie komputerowe dla szkół", „Szansa na sukces", „Wycieczki do miejsc patriotycznych", „Mały, duży językiem obcym i komputerem się posłuży". Uczniowie szkoły co roku stanowią znaczny odsetek uczniów sięgających po stypendium Wójta Gminy za wyniki w nauce.

Troską pracowników szkoły jest stworzenie optymalnych warunków do nauki dla wszystkich uczniów i wyrównywanie szans edukacyjnych. Służą temu m.in. regularne wyjazdy na „zieloną szkołę" (Łeba, Świnoujście, Jastrzębia Góra, Zakopane), liczne wycieczki dydaktyczne, wyjazdy do kina i teatru, zajęcia na basenie, akcja „Szklanka mleka dla każdego" i „Owoce w szkole" oraz dożywianie uczniów.

Dzięki dobrej współpracy z Radą Rodziców udaje się organizować tradycyjne wielkie imprezy środowiskowe: festyn szkolny, zabawę karnawałową, Dzień Babci i Dziadka oraz Dzień Matki. Natomiast dzięki organowi prowadzącemu szkołę, czyli Gminie Gorzyce, możliwa stała się zarówno rozbudowa placówki, jak również bieżące remonty i systematyczne doposażanie szkoły.

Wszystko to sprawia, że obecnie Szkoła Podstawowa w Olzie jest placówką na miarę czasu, przyjazną dzieciom, uczestniczącą w życiu środowiska, a jej uczniowie zgodnie z programem wychowawczym szkoły „uczą się żyć jak być w zgodzie z sobą i otaczającym ich światem".

Ochotnicza Straż Pożarna

Drukuj

Zarząd OSP Olza:

 • Prezes: Mirosław Wacławczyk; nr tel.: 609 475 654,
 • Wiceprezes-naczelnik: Łukasz Siedlaczek; nr tel.: 502 353 234,
 • Wiceprezes: Eugeniusz Piechaczek,
 • Zastępca Naczelnika: Patryk Hiltawski,
 • Sekretarz: Adrian Szulik,
 • Skarbnik: Jarosław Hojka,
 • Gospodarz: Damian Kamczyk,
 • Kronikarz: Krzysztof Czyż,
 • Członek: Jerzy Kamczyk.

 

Komisja rewizyjna:

 • Przewodniczący: Piotr Szefer,
 • Wiceprzewodniczący: Adrian Latoń,
 • Sekretarz: Rafał Kuczok.

LKS „Olszynka” Olza

Drukuj

Prezes LKS „Olszynka" Olza

Marek Kamczyk

V - ce Prezes

Bogusław Michałek

Skarbnik

Jakub Faber

Sekretarz

Leon Morawiec

Członek

Artur Szweda

Koło Gospodyń Wiejskich w Olzie

Drukuj

Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Olzie

Maria Kuczera

Zespół „Olzanki”

Drukuj

Anna Kopystyńska

"Olzanki" śpiew...
"Olzanki" śpiew...
"Olzanki" śpiew...
"Olzanki" śpiew...
"Olzanki" śpiew...
"Olzanki" śpiew...
"Olzanki" śpiew...

Chór „Słowik nad Olzą”

Drukuj

Prezes chóru „Słowik nad Olzą”:

Stanisław Pająk

 

Poniżej znajdują sie zdjęcia z X zlotu:

X Zlot Chórów n...
X Zlot Chórów nad Olzą X Zlot Chórów nad Olzą
X Zlot Chórów n...
X Zlot Chórów nad Olzą X Zlot Chórów nad Olzą
X Zlot Chórów n...
X Zlot Chórów nad Olzą X Zlot Chórów nad Olzą
X Zlot Chórów n...
X Zlot Chórów nad Olzą X Zlot Chórów nad Olzą
X Zlot Chórów n...
X Zlot Chórów nad Olzą X Zlot Chórów nad Olzą
X Zlot Chórów n...
X Zlot Chórów nad Olzą X Zlot Chórów nad Olzą
X Zlot Chórów n...
X Zlot Chórów nad Olzą X Zlot Chórów nad Olzą
X Zlot Chórów n...
X Zlot Chórów nad Olzą X Zlot Chórów nad Olzą
X Zlot Chórów n...
X Zlot Chórów nad Olzą X Zlot Chórów nad Olzą
X Zlot Chórów n...
X Zlot Chórów nad Olzą X Zlot Chórów nad Olzą
X Zlot Chórów n...
X Zlot Chórów nad Olzą X Zlot Chórów nad Olzą
X Zlot Chórów n...
X Zlot Chórów nad Olzą X Zlot Chórów nad Olzą
X Zlot Chórów n...
X Zlot Chórów nad Olzą X Zlot Chórów nad Olzą
X Zlot Chórów n...
X Zlot Chórów nad Olzą X Zlot Chórów nad Olzą
X Zlot Chórów n...
X Zlot Chórów nad Olzą X Zlot Chórów nad Olzą
X Zlot Chórów n...
X Zlot Chórów nad Olzą X Zlot Chórów nad Olzą
X Zlot Chórów n...
X Zlot Chórów nad Olzą X Zlot Chórów nad Olzą
X Zlot Chórów n...
X Zlot Chórów nad Olzą X Zlot Chórów nad Olzą
X Zlot Chórów n...
X Zlot Chórów nad Olzą X Zlot Chórów nad Olzą
X Zlot Chórów n...
X Zlot Chórów nad Olzą X Zlot Chórów nad Olzą
X Zlot Chórów n...
X Zlot Chórów nad Olzą X Zlot Chórów nad Olzą
X Zlot Chórów n...
X Zlot Chórów nad Olzą X Zlot Chórów nad Olzą
X Zlot Chórów n...
X Zlot Chórów nad Olzą X Zlot Chórów nad Olzą
X Zlot Chórów n...
X Zlot Chórów nad Olzą X Zlot Chórów nad Olzą
X Zlot Chórów n...
X Zlot Chórów nad Olzą X Zlot Chórów nad Olzą
X Zlot Chórów n...
X Zlot Chórów nad Olzą X Zlot Chórów nad Olzą
X Zlot Chórów n...
X Zlot Chórów nad Olzą X Zlot Chórów nad Olzą
X Zlot Chórów n...
X Zlot Chórów nad Olzą X Zlot Chórów nad Olzą
X Zlot Chórów n...
X Zlot Chórów nad Olzą X Zlot Chórów nad Olzą
X Zlot Chórów n...
X Zlot Chórów nad Olzą X Zlot Chórów nad Olzą
X Zlot Chórów n...
X Zlot Chórów nad Olzą X Zlot Chórów nad Olzą
X Zlot Chórów n...
X Zlot Chórów nad Olzą X Zlot Chórów nad Olzą
X Zlot Chórów n...
X Zlot Chórów nad Olzą X Zlot Chórów nad Olzą
X Zlot Chórów n...
X Zlot Chórów nad Olzą X Zlot Chórów nad Olzą
X Zlot Chórów n...
X Zlot Chórów nad Olzą X Zlot Chórów nad Olzą
X Zlot Chórów n...
X Zlot Chórów nad Olzą X Zlot Chórów nad Olzą
X Zlot Chórów n...
X Zlot Chórów nad Olzą X Zlot Chórów nad Olzą