Podziękowania!!!

Drukuj
Opublikowano: niedziela, 02, kwiecień 2017 22:39
Marzena Hojka

Pragniemy bardzo gorąco

podziękować za uporządkowanie

terenu przeciwpowodziowego 

Drużynie Harcerskiej z Olzy 

pod kierunkiem Drużynowej

Harcmistrz Marii Kmiecik.

                     DIĘKUJEMY!!!