Grupa Gwasz

Drukuj
Opublikowano: piątek, 04, marzec 2016 13:37
Marzena Hojka

plakat - kopiaW marcu zapraszamy do galerii Na Sali w Wiejskim Domu Kultury w Olzie na wernisaż wystawy grupy Gwasz pod tytułem „Remus”! 3 marca o godz. 18.00 będziecie mogli zamienić kilka słów z autorami prezentowanych prac.

 

Wystawa grupy Gwasz „Remus" to opowieść o podróży. Remus to historia losów artysty, twórcy i założyciela grupy, opowiedziana przez pryzmat jej prac i prac grupy, w której przeplatają się losy ludzi, relacji i przyjaźni. Historia wielkiej przygody, która jest lekcją relacji uczeń a nauczyciel, procesu zachodzącego w tym współistnieniu. Remus to odkrywanie prawd o sobie, grupie, sile przyjaźni w świetle upływającego czasu i zmian relacji oraz struktury współistnienia. W efekcie opowiada o trudzie przyzwolenia zmiany ról, by uczeń mógł przerosnąć mistrza. Remus to projekt grupy, a nie tylko indywidualnej osoby, raciborzanki Marioli Jakackiej.


Remus jako symbol wędrówki człowieka, człowieka z taczką. Remus, który jak raciborski Krzysztofek chodzi „boso" po świecie i rozdaje wiedzę, a podczas tej wędrówki spotyka przeszkody, trudności i zjawy, poznaje magię przyjaźni i okolicy kaszubsko-raciborskiej.
Grupa Gwasz powstała w 2009 r., skupia artystów, głównie plastyków i animatorów kultury.

 

Mariola Jakacka – praktyk. Animator kultury, pedagog, artysta, instruktor rysunku i malarstwa, arteterapii, edukacji globalnej, reżyser, organizator i twórca projektów, grup, warsztatów i wystaw. Pracuje z ludźmi z każdej grupy wiekowej animując działania społeczno-kulturalne. Doświadczenie zdobywała prowadząc zajęcia, prelekcje, warsztaty, uczestnicząc w konferencjach i szkoląc nauczycieli m.in. w Bytowskim Centrum Kultury, Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupii, Muzeum Zachodnio-Kaszubskim, Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis, Centrum Młodzieżowym „Przystań", placówkach kulturalno-oświatowych na terenie kaszub i śląska. Inicjator i założyciel grupy plastycznej Gwasz. Członkini Raciborskiego Stowarzyszenia Kulturalnego ASK.

Grupa Gwasz
Grupa Gwasz Grupa Gwasz
Grupa Gwasz
Grupa Gwasz Grupa Gwasz
Grupa Gwasz
Grupa Gwasz Grupa Gwasz